Savršeni nositelji reklame

Specijalna plastificirane reklamne površine za Vašu reklamnu poruku

Reklamirajte svoje poduzeće na način da iskoristite slobodne prostore na strateški dobrim lokacijama. Reklame na kontejnerima, vozilima ili u izlozima, ali i u zračnim lukama... sve je moguće.